Pågående projekt

  • Tillverkning av böjda golvsocklar.
    Tillverkning av böjda golvsocklar.
  • Dörrenovering till ombyggnad av äldre gård.
    Dörrenovering till ombyggnad av äldre gård.
  • Snickarglädje ovan fönster till pågående husrenovering.
    Snickarglädje ovan fönster till pågående husrenovering.